Certificeringen

Degene die IZV zijn project toevertrouwt heeft de rustgevende zekerheid van een innovatief bedrijf dat gecertificeerd is volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 en het veiligheidscertificaat VCA** , welke beide al in beginjaren '90 werden behaald. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bekwame voorlieden en monteurs. Een onwrikbaar principe van IZV is dat aangenomen projecten steeds worden begeleid door eigen voorlieden en uitvoerders.

Onze certificeringen:

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
De belangrijkste kenmerken van ISO 9001 zijn:

  • Zorgt voor de verbetering van de prestaties van de organisatie
  • Helpt bij het voldoen aan de eisen van de klant
  • Laat ons voldoen aan wet-en regelgeving
  • Helpt bij het verhogen van de klanttevredenheid
  • Helpt bij het inspelen van risico's. kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen

Wie IBS zijn project toevertrouwt heeft de rustgevende zekerheid van een innovatief bedrijf dat gecertificeerd is volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015


ISO 3834-2

Dit is een certificering van het laskwaliteitssysteem. Deze norm bestaat uit 3 verschillende niveaus, waarbij wij gecertificeerd zijn voor het meest uitgebreide niveau: ISO 3834-2.  De certificering houdt in dat wij, onder toezicht van onze lascoordinator, volgens goedgekeurde procedures, en met gekwalificeerde lassers werken. Met de norm ISO 3834-2 is het mogelijk door middel van procedures, werkinstructies en controles te komen tot een kwaliteitsborgingssysteem voor alle uit te voeren laswerkzaamheden. 


NEN-EN 1090-1

Deze norm omschrijft eisen voor het vaststellen van conformiteit van constructieve onderdelen van aluminium of staal. Het draait in feite om de eisen omtrent CE-markering.
Het is wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet een CE-verklaring op te stellen. 


VCA**

Veilige werkomgeving en -omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen. Om bedrijven die diensten verlenen aan de petrochemische industrie te beoordelen en te certificeren op hun veilige werkwijze ontwikkelde de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) VCA, wat VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) betekent. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee wij objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem.
Wij beschikken over de VCA** voor de komende 3 jaar. 

Via www.ssvv.nl kunt u ons actuele certificaat bekijken. 

IZV is CE, NEN-EN 1090, ISO 3834-2, ISO 9001:2015 en VCA** gecertificeerd

ISO 3834-2 NEN-EN 1090 SGS ISO 9001 VCA** CE markering

Speciaal product:

RFS Refacing Solutions

Partners:

IBS - Industrial Building Systems