Producten

Dakpanplaten / panelen

Om esthetische en praktische redenen zijn de dakpanplaten uiterst geschikt voor een nieuw dak. Immers, dankzij het geringe...

Winkelcentra

In winkels en shopping centers wordt vaak beplating toegepast. De panden hebben hierdoor een frisse uitstraling of men legt...

Sport en recreatie

Ook voor gebruik in panden ten behoeve van sport en recreatie geldt : Het gebruik van dak- & gevelbeplating geeft een fris...

Showroom & utiliteits bouw

Het gebruik van dak- & gevelbeplating in showrooms en utiliteitsbouw geeft een fris effect aan de panden en werkt bovendien...

Scholen en zorg

Steeds vaker worden mooie beplatingsmaterialen ingezet in de nieuwbouw en renovatie van openbare gebouwen. De toepassing...

Refacing solutions

Esthetica  is steeds belangrijk als het gaat om gebouwen. Tegenwoordig geldt dit ook voor panden  op bedrijfsterreinen....

Logistiek & haven bouw

Logistiek- en havenbouw zijn branches waar IZV al jaren actief is . Door haar efficiente werkwijze  en het gebruik van...

Klimaat isolatie

Door inzet van verschillende materialen kan een klimaatisolatie naar behoefte worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn : een...

Industriele projecten

Industriele projecten: beplating wordt veel toegepast in de industrie . Bescherming tegen kou, geluid of bijvoorbeeld gevaarlijke...

Geluidswerende isolatie

IZV is van oudsher specialist op het gebied van isolatie. Er bestaat een breed spectrum aan oplossingen voor geluidsisolatie. Zo...

Chemische & petrochemische...

Chemische & petrochemische toepassingen: het werken in (petro-) chemische omgeving vergt een grote mate van veiligheidsbesef....

Projecten